Světová jednička v realitách
2 194 nemovitostí, 280 makléřů, 47 kanceláří, 32 developerských projektů. Česky English

CENTURY 21 Bonus Brno

Lokalita
Obsahuje text

PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB pro Vás rádi zajistíme a případné dotazy zodpovíme - VOLEJTE ZDARMA 800 101 128, PIŠTE e-mail: bonusbrno@century21.cz

Rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, že podle novely zákona o hospodaření energií (c. 406/2000 Sb.) má od 1.1.2013 prodávající budovy nebo její ucelené části (tzn. domu nebo bytu) a při pronájmu budovy povinnost předložit kupujícímu tzv. PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy, přičemž nejpozději při podpisu kupní smlouvy je nutné tento průkaz kupujícímu předat. V případě nesplnění této podmínky hrozí prodávajícím sankce od státní energetické inspekce.

Jako jedna z mála realitních kanceláří jsme na tuto situaci plně připraveni a Průkazy energetické náročnosti budov jsme ve spolupráci se společností A buyer´s choice home experts schopni majitelům nemovitostí zprostředkovat. K vyhotovení PENB je třeba doložit kompletní stavební dokumentaci a energetické náklady budovy, pokud tyto informace a podklady majitel budovy k dispozici nemá, zajistíme Vám návštěvu inspektora nemovitostí, který na základě místního šetření PENB zpracuje.

Kdo je vlastně povinen zajistit zpracování PENB? Jsou to stavebníci, vlastníci budov nebo společenství vlastníků jednotek. Vlastníci bytové jednotky jsou povinni pouze předložit PENB, nikoliv zajistit jeho zpracování. V praxi to znamená, že při prodeji bytu je majitel jednotky povinen písemně požádat Společenství vlastníků o zhotovení PENB. Může se stát, že se Vám Společenství písemně vyjádří, že PENB nezajistí. V takovém případě je nutné doložit vyúčtování dodávek energií pro příslušnou jednotku za poslední tři roky, či je možné nechat zhotovit PENB pouze pro danou bytovou jednotku.

 

Vlastník jednotky je povinen předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy

2. nájemci budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

 

1. Co je PENB a pro co slouží?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.
Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

2. Možnost nahrazení PENB

Může se stát, že se Vám Společenství písemně vyjádří, že PENB nezajistí. V takovém případě je nutné doložit vyúčtování dodávek energií pro příslušnou jednotku za poslední tři roky, či je možné nechat zhotovit PENB pouze pro danou bytovou jednotku.

3. PENB je již zpracován

Podle novely energetického zákona 177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 je průkaz energetické náročnosti budovy povinnou součástí dokumentace při:

 • výstavbě nových budov
 • větších změnách dokončených budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 (např. při výměně oken, zateplení či rekonstrukci zdroje)
 • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí

Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) mají také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

4. V jakém případě není potřeba PENB?

 • majitelé budov s energeticky vztažnou plochou < 50 m2
 • majitelé budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
 • majitelé staveb pro rodinnou rekreaci (rozhodující je způsob využití zapsaný na listu vlastnictví)
 • majitelé průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ
 • majitelé stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat (smyslem zákona je informavat nové nabyvatele či nájemce o energetické náročnosti objektu)
 • u nabyvatelů v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o který mají zájem)

5. Kdo je povinen zajistit zpracování PENB?

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek .

Vlastník jednotky je povinen pouze předložit, předat PENB atd. ne však zajistit jeho zpracování!

Štítek informuje, ale i poradí

Grafická část průkazu zahrnuje kromě vyznačení kategorie, do které objekt spadá, také vyhodnocení, kam by byl objekt zařazen po provedení energeticky úsporných opatření. Dále se dozvíte, kolik objekt ročně spotřebuje energie a také procentuální vyjádření spotřeby jednotlivých systémů jako je vytápění, chlazení, větrání, příprava teplé vody a osvětlení.

Průkazem energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. V praxi to znamená zahrnout do posouzení informace o vytápění, chlazení, větrání, osvětlení a elektřině. Z těchto hodnot pak specialista vypočítá tzv. třídu energetické náročnosti budovy. Následující tabulka ukazuje hodnocení – tzv. klasifikační třídy:

Třída energetické náročnosti budovy

Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy

A

Mimořádně úsporná

B

Úsporná

C

Vyhovující

D

Nevyhovující

E

Nehospodárná

F

Velmi nehospodárná

G

Mimořádně nehospodárná

 

Platnost průkazu energetické náročnosti budovy je 10 let. Pokud dojde k rekonstrukci nemovitosti, která ovlivní spotřebu energií o více než 25 %, je potřeba vyhotovit nový PENB.

Stavíte nebo rekonstruujete dům?

V případě, že hodláte stavět nebo provádět změny dokončené budovy, pak je Vaší povinností:

 • Doložit při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby splnění požadavků na energetickou náročnost budovy.
 • Doložit průkazem (PENB) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Požadavky platí pro stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek.

 

Náklady na zpracování PENB pro rodinný dům se v současnosti pohybují okolo 3000 - 5 000 Kč, pro bytový dům v rozsahu 10 000 - 20 000 Kč (cca do 20 bj) za předpokladu, že je k dispozici stavební dokumentace. Pokud není, náklady na vypracování se mohou zvýšit.

Nejen při prodeji, ale i při pronájmu

Samotný průkaz, často označovaný po vzoru spotřebičů jako energetický štítek, není žádnou novinkou, už od 1. září 2009 ho musí mít všechny novostavby. Nové je to, že jím budou muset být opatřeny i starší domy, bude-li je jejich majitel chtít prodat nebo v nich pronajímat jednotlivé byty.

Průkaz energetické náročnosti prozradí, kolik utratíte za vytápění, chlazení, ohřev vody a osvětlení. Jinými slovy zahrnuje všechny energetické systémy, které lze ovlivnit ve fázi stavby. Nezapočítává se spotřeba domácích a jiných spotřebičů.

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

1. Koho se průkazy týkají?
K budovám, které jej měly mít podle původního znění zákona (novostavby, výrazné rekonstrukce…) přibudou nově bytové a rodinné domy, které budou k pronájmu či prodeji a následně i administrativní budovy.

2. Když dům nebo byt nechci pronajímat ani prodávat, musím mít průkaz energetické náročnosti budov? K čemu mi bude?
Pokud vlastníte rodinný domek či byt a nechcete jej nyní prodat ani pronajmout, tak pro rok 2013 se Vás nechat si zpracovat průkaz nevztahuje. V dalších letech se však této povinnosti nevyhnete! (Více v tabulce na konci článku).

3. Kdo má při prodeji nemovitosti výjimku?
Pouze vlastník bytové jednotky. A to tím, že doloží účty za energii za uplynulé tři roky. I když je doma nemáte, můžete si je zpětně vyžádat u energetické společnosti.

4. Kolik bude průkaz stát? Je na to nějaká tabulka?
Náklady na zpracování průkazu závisí na tom, o jaký druh budovy se jedná a také na velikosti a tvaru. Obecnou tabulku cen není tedy možné vypracovat. Cena průkazu na rodinný dům se pohybuje v rozmezí 3 - 5 tis. korun, na větší domy pochopitelně více. Záleží i na tom, jaké podklady jsou k dispozici.

5. Musí k nám domů energetický auditor přijít osobně?
Zpracovatel by měl prověřit skutečný stav nemovitosti a porovnat ho s předloženou dokumentací, měl by tedy nemovitost navštívit. Vždy však záleží na kvalitě podkladů k danému objektu.

6. Jak dlouho energetický štítek platí?
Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let nebo do provedení větší změny dokončené stavby.

7. Co když nemám žádné podklady? Co když neseženu projektovou dokumentaci ke svému domu? Co energetický specialista potřebuje k zaměření nemovitosti znát?
Energetický odborník musí mít přístup do všech prostor v domě a prohlédne si ho ze všech stran i zvenčí, aby jej mohl zaměřit, tedy zjistit rozměry všech konstrukcí, které obalují budovu. Dále je třeba odhalit skladbu obvodových konstrukcí. Zde pomohou zkušenosti i znalosti majitele, například z toho, jak vrtal hmoždinku do zdi. Další údaje se týkají technického systému budovy – osvětlení, vytápění, větrání, chlazení případně rekuperace. Provede se celková pasportizace k zjištění základní informací pro vypracování štítku.

8. Jak postupovat v případě bytového domu, kde je společenství vlastníků? Jeden (dva) vlastníci chtějí byt pronajímat, ostatní nikoli. Štítek tudíž většina nepotřebuje a nechce se podílet na uhrazení nákladů. V zákoně je jednoznačně stanoveno, že majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části. Při prodeji a pronájmu bytu však bude průkaz možné nahradit vyúčtováním dodavatele energií za poslední tři roky.

9. Jak je to v případě bytu v družstevním vlastnictví? Potřebuji mít energetický průkaz, když ho prodávám? Jak mám postupovat?
Povinnost platí při převodu vlastnictví k nemovitosti. U družstevního bytu se jedná o převod členských práv, a tudíž zde není nutné nechat si zpracovat průkaz. Od roku 2016 však půjde o pronájem ucelené části nemovitosti, všechny družstevní byty budou muset mít průkazy zpracované. Povinnost bude na majiteli domu, tedy na družstvu.

10. Co hrozí, když pronajímám či prodávám byt nebo dům, který nebudu mít opatřený průkazem energetické náročnosti?
Pokud se na vás vztahuje povinnost průkaz mít, hrozí pokuta až do výše 100 000 korun. I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej dodatečně vyžadovat.

11. Kdo bude průkazy kontrolovat?
Kontroly bude provádět Státní energetická inspekce ve spolupráci ministerstvem průmyslu a obchodu.

12. Musím mít energetický štítek, když prodávám chatu či chalupu? Když ji v létě někomu pronajímám na týden?
Ne, tato povinnost se nevztahuje na rekreační objekty.

13. Musím dům opatřit energetickým průkazem, když jej zdědím v dědickém řízení a nechci ho prodávat ani pronajímat?
Když ho na mě rodiče převedou? I tady se mění majitel. V zákoně se mluví pouze o vztahu prodávající a kupující, při jiném způsobu nabytí nemovitosti průkaz není potřeba. Je především ochranou kupujícího, aby věděl, jakou spotřebu energie nemovitost má. U darů či dědictví nelze očekávat, že by měl nabyvatel možnost volby. Průkaz není nutný ani v případě rozvodu, kdy se byt převádí jen na jednoho z manželů.

14. Musí být průkaz umístěn viditelně?
Jen u veřejných budov, u rodinných domů ne. Při prodeji rodinného domku či bytu je ovšem nutné jej uveřejnit všude tam, kde se nemovitost inzeruje.

15. Vztahuje se povinnost mít průkaz i na domy v památkových zónách a jejich ochranných pásmech?
U budov nacházejících se v památkové zóně není PENB třeba, pokud by splnění některých požadavků na energetickou náročnost výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled.

16. Chystám se dům či byt rekonstruovat a průkaz už mám. Při jakých stavebních úpravách se změní?
Podle zákona se za větší úpravu považuje změna na více než 25 procentech celkové plochy obálky budovy.

17. Které budovy budou muset mít průkaz v následujícím období?
Od 1. ledna 2013 Při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu) a při pronájmu domu.
Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.
Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
Od 1. ledna 2017 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.
Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy pro Vás zajistíme rychle a kvalitně a to jak pro rodinný dům, tak pro velkou multifunkční budovu. Neváhejte nás proto kontaktovat!

 

V případě zájmu o objednání Průkazu energetické náročnosti budovy nám můžete podklady zaslat elektronicky, popř.: poštou či předat osobně.


PENB pro Vás rádi zajistíme a případné dotazy zodpovíme - VOLEJTE ZDARMA 800 101 128, PIŠTE e-mail: bonusbrno@century21.cz

 


Každá kancelář je nezávisle vlastněna a řízena.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací