1 398 properties, 266 agents, 43 offices, 35 development projects.

Jak požádat o vrácení daně z nabytí nemovitosti?

16.10.2020
Ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo 26. 9. 2020 zákonem č. 386/2020 Sb., a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1. 12. 2019. Pro určení, zda se daň má platit, tedy není rozhodné podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, ke kterému jsou právní účinky zápisu. Rozhodné je datum provedení vkladu práva, tj. vydání rozhodnutí katastrálním úřadem – „vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí". Pokud je den provedení zápisu 1. 12. 2019, nebo později, nemusíte platit daň z nabytí nemovitých věcí.

V případě, že daň byla zaplacena a vztahuje se na vás zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, je potřeba požádat o vrácení. Žádost o vrácení je ke stažení na webu: financnisprava.cz. Vyplněnou žádost je potřeba doručit na příslušný finanční úřad.

Odpočet úroků zatím zůstává

Zároveň si kupující nadále mohou odečítat od základu daně úroky z úvěru na bydlení. Došlo však k úpravě výše limitu odpočtu úroků. Současný limit ve výši 300 tisíc platí jen do 1. 1. 2022, pak bude možné si úroky odečítat už jen do částky 150 tisíc korun. Na úvěry uzavřené před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 korun, a to včetně pozdějšího refinancování.

Časový test se prodlužuje z 5 na 10 let

Zákon zároveň prodlužuje takzvaný časový test (doba, po kterou v nemovitosti žijete nebo ji vlastníte) pro příjmy z prodeje nemovitých věcí, které nejsou určeny k vlastnímu bydlení, z pěti na deset let. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti získané po 1. lednu 2021. (U vlastního bydlení zůstává časový test 2 roky.)

Odkaz na web Finanční správy

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/vzor-zadosti-o-vraceni-preplatku-dznnv-10931​

 

 

Each office is independently owned and operated.
© 2015-2018 CENTURY 21. All rights reserved.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, that we can personalise adverts and anonymously analyse usage of our website. By continuing to use this website, you give your consent to cookies being used. More information