LIKVIDACE EXEKUCÍ

LIKVIDACE EXEKUCÍ

Nabízíme několik variant řešení v závislosti na charakteru a výši dlužné částky.

Odkoupíme vaši nemovitost. Na základě smlouvy budoucí kupní smlouvy prodáme vaši nemovitost podle předem domluvených podmínek. Nabízíme možnost setrvání v odkoupené nemovitosti v řádech měsíců a pomůžeme vám s vyhledáním náhradního bydlení.

Postup při likvidaci exekucí:

 • Spojíme se s exekutory.
 • Vyplatíme všechny exekuce, které váznou na vaší nemovitosti a zbývající částku převedeme na váš účet.
 • Nabízíme několik variant řešení v závislosti na charakteru a výši dlužné částky. Vyplatíme všechny vaše exekuce, a to až do 100% hodnoty nemovitosti.

Následně, již s čistým listem vlastnictví - bez exekucí, Vám zajistíme:

 • Prodej této nemovitosti.
 • Bankovní či nebankovní úvěr, vždy nejvýhodnější v daném čase.
 • Odkup nemovitosti.
 • Prodáme vaši nemovitost. Zajišťujeme prodej oddlužené nemovitosti koncovému klientovi za nejvyšší možnou cenu v celé ČR.
 • Přeúvěrujeme vaše závazky. Máme pokrytý celý bankovní sektor, zajistíme vám tak získání nejvýhodnějšího úvěru na financování vyplacených exekucí a jiných závazků v daném čase. Po celou tuto dobu zůstáváte majitelem nemovitosti.

Co od vás potřebujeme:

 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • Kopie katastrální mapy
 • Kopie nabývacího titulu
 • Fotografie nemovitosti
 • Kopie OP
 • Vyčíslení dluhů, zástav a exekucí spojených s nemovitostí
 • E-mail a telefonní číslo
 • Souhlas se zpracováním os. údajů