Vyjednávání a uzavření obchodu

Kupující málokdy nabídne za Vaši nemovitost stejnou cenu, jakou je cena inzerovaná. Buďte trpěliví. Váš makléř
CENTURY 21® bude s Vámi, s kupujícím a popřípadě s jeho makléřem hledat takovou cenu, na které se všichni shodnete. A právě tady jsou nepostradatelné vyjednávací schopnosti Vašeho makléře CENTURY 21. Konečné rozhodnutí, zda nabídku přijmout či odmítnout, je ale vždy na Vás.

Jakmile jsou obě strany domluveny na podmínkách prodeje, Váš makléř sepíše s kupujícím rezervační smlouvu a vybere od něj rezervační depozit – potvrzení jeho závazného rozhodnutí koupit Vaši nemovitost.

Kupní smlouvy pro nás připravují vždy právníci. Jakmile jsou dohodnuty všechny náležitosti kupní smlouvy, vyzve makléř CENTURY 21 Vás i kupujícího ke schůzce ohledně podpisu této smlouvy. Když je kupní smlouva podepsána, odnese ji Váš makléř na katastrální úřad. Vlastnictví nemovitosti je ale převedeno až v den, kdy katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva, a to se zpětnou platností ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva.

Rádi byste získali více informací, prosím kontaktujte nás.